Dealer Tools of Jensen Tools

News DATE: 19/01/2018 TIME: 16:12

เครื่องมือของ Jensen ได้กลายเป็น Supply & Services ของ Stanley ร้านค้าครบวงจรสำหรับอุปกรณ์การผลิตที่หลากหลายเช่นการทดสอบและการวัดการบัดกรีแสงและการขยายรวมทั้งวัสดุต่างๆเช่นกาวบัดกรีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โซลูชั่นเคมีและวัสดุสำหรับ ห้องปฏิบัติการและห้องสะอาด