• Dealer Tool Makita

    Dealer Tool Makita

    DATE: 19/01/2018 TIME: 19/01/2018

    MAKITA : มากีต้า คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1958 ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นจากการซ่อมแซมและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าจากนั้นจึงเริ่มผลิตกบไฟฟ้าขึ้นจำหน่ายเป็นรายแรกในญี่ปุ่น…