• Shopping

    Shopping

    DATE: 22/11/2017 TIME: 22/11/2017

    ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากเมนูOnline Shopเพื่อไปยังหน้าแสดงรายการสินค้า เมื่อเข้ามายังหน้าหลักของรายการสินค้า จะแสดงรูปดังข้างล่างนี้ 1. เช็คจำนวนรายการสินค้าในตะกร้า…