Shopping

News DATE: 22/11/2017 TIME: 11:09

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากเมนู Online Shop เพื่อไปยังหน้าแสดงรายการสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้ามายังหน้าหลักของรายการสินค้า จะแสดงรูปดังข้างล่างนี้

       1. เช็คจำนวนรายการสินค้าในตะกร้า

       2. ค้นหาสินค้าทั้งหมดที่มีในเวบไซต์

       3. เลือก Brand หรือค้นหา Brand ต่างๆที่ต้องการค้นหาได้ที่นี้

       4. เลือก Categories หรือค้นหา categories ต่างๆที่ต้องต้องการค้นหาได้ที่นี้

       5. เลือกหรือเช็คสินค้าที่มีสต๊อก

       6. รูปสินค้าตาม Categories ที่ปรากฏตรงกลางหน้าจอ เพื่อเข้าดูรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ

       7. สิ่งที่ทางเราแนะนำหรือข้อเสนอดีๆที่มีให้ลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องการเลือกสินค้าชิ้นใด ให้คลิกที่ปุ่ม ADD TO CART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมี popup แสดงรายการที่จะสั่งซื้อโชว์ขึ้นมาให้เห็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1. แสดงสินค้าที่ลูกค้าได้เลือกซื้อไว้

       2. แสดงราคารวมทั้งหมดของสินค้าที่จะซื้อ

       3. ล้างตะกร้าหรือยกเลิกสินค้าทั้งหมดที่เลือกไป

       4. ปิดหน้าต่าง pupup นี้ลง แต่สินค้าทั้งหมดที่เลือกไว้ยังอยู่

       5. ดำเนินการซื้อสินค้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1. ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของสินค้าได้

       2. เลือกประเทศที่จะทำการจัดส่งสินค้า 

       3. กรอกรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการจัดส่งถึง 

       4. กรอกส่วนลดราคา (ถ้ามี)

       5. ขอใบเสนอราคา (หากไม่ใช้ ข้ามข้อต่อไป)

       6. สั่งซื้อสินค้าทันที โดยไม่ต้องทำการขอใบเสนอรา

       7. เลือกสินค้าเพิ่มเติม

       8. ล้างตระกร้าหรือยกเลิกสินค้าทั้งหมด

 

*** การสั่งซื้อของจากทาง QTEC Online Shopping นั้นจะมี 2 แบบ

       1. แบบ GET A QUOTE ต้องการขอใบเสนอราคาก่อน ที่จะสั่งซื้อสินค้า  (หมายเลข 5)

       2. แบบ CHECK OUT ต้องการสั่งซื้อสินค้าทันที เตรียมพร้อมที่จะชำระเงิน (หมายเลข 6)

จากนั้นให้เลือกประเทศที่ต้องการส่งหรือขอใบเสนอราคา พร้อมกับเลขรหัสไปรษณีย์ (ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องกรอกรหัสไปรษณีย์เพื่อใช้ในการคำนวณค่าขนส่งสินค้า)

แล้วเลือก CHECK OUT หรือ GET A QUOTE ระบบจะให้กรอกข้อมูลลูกค้าและที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า

 

การสั่งซื้อสินค้าแบบ GET A QUOTE

- เมื่อลูกค้าทำรายการ Shop เสร็จแล้ว ลูกค้าต้องการที่จะขอใบเสนอราคาก่อนการสั่งซื้อให้ กรอกข้อมูลและกรอกรหัสไปรษณีย์ ดังสัญลักษณ์ (1)(2)(3) เพื่อใช้ทำคำนวณค่าขนส่งสินค้า

- คลิกปุ่มภาษาที่ส่งใบเสนอราคาไปยังที่อีเมลคุณ (4)  

- คลิกปุ่ม GET A GUOTE เพื่อยืนยันการขอใบเสนอราคา อซักครู่...จากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมล e-sales@qtec-technology.com เพื่อแจ้งหมายเลข RFQ (หมายเลขขอใบเสนอราคา) เพื่อยืนยันการขอใบเสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฎหน้าต่างหน้าให้ลูกค้าทราบว่า  คุณได้ทำรายการและขอใบเสนอราคาแล้ว  ลูกค้าสามารถปริ้น (1) หรือเข้าไปดูรายละเอียดการขอใบเสนอได้ (2)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       จากนั้นบริษัทจะตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคา ระบบคิวเทคจะส่งอีเมล e-sales@qtec-technology.com ไปให้ลูกค้าพร้อมกับแนบไฟล์ใบเสนอราคาที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว (ใบเสนอราคามีอายุ 30 วัน นับตามวันเวลาทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ หากเกินกำหนด 30 วัน ให้ลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รอสถานะเปลี่ยนว่าได้รับใบเสนอราคาแล้ว  หากลูกค้าพึงพอใจในการให้ใบเสนอราคานั้น  ลูกค้าสามารถคลิก Submit Order เพื่อดำเนินการสั่งซื้อในลำดับต่อไป และพร้อมที่จะชำระเงิน

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อสินค้าแบบ CHECK OUT ต้องการสั่งซื้อสินค้าทันที เตรียมพร้อมที่จะชำระเงิน

- เมื่อลูกค้าทำรายการ Shop เสร็จแล้ว ลูกค้าต้องการที่จะขอใบเสนอราคาก่อนการสั่งซื้อให้ กรอกข้อมูลและกรอกรหัสไปรษณีย์ ดังสัญลักษณ์ (1)(2)(3) เพื่อใช้ทำคำนวณค่าขนส่งสินค้า

- คลิกปุ่มภาษาที่ส่งใบเสนอราคาไปยังที่อีเมลคุณ (4)  

- คลิก MAKE PAYMENT เพื่อดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนตอ่ไปดับต่อไป