Register and login

News DATE: 19/01/2018 TIME: 09:52

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับ QTEC Online Shop ได้จากเมนู Sign In / Register ด้านบนขวาของเว็บไซต์ www.qtec-technology.com โดยสามารถ Login ผ่าน Facebook หรือจะข้ามขั้นตอนนี้ไปดูสินค้าก่อนได้

 

 

 

 

 

 

 

1.การสมัครเป็นสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสมัครสมาชิกโดยผ่านช่องทาง E-mail

       1.1.1  คลิ๊กปุ่มสมัครสมาชิก

       1.1.2  กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านที่คุณต้องการสมัคร

       1.1.3  เลือกรับข้อมูลข่าวสารและยอมรับเงื่อนไข

       1.1.4  กดสมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอซักครู่...จะมีข้อความส่งไปที่อีเมลของคุณ เพื่อยืนยันตัวตน  จากนั้นให้กดยืนยันตัวตนที่อีเมล จะปรากฏดังภาพข้างต้น แล้วทำรายการต่อดังนี้

       1.1.5  กรอก Username และเลือกคำถามเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งตอบคำถามให้ครบถ้วน

       1.1.6  กด Update profile เพื่อเสร็จสิ้นรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  สมัครสมาชิกโดยผ่านช่องทางอีเมล

       1.2.1  คลิ๊ก Register ทางขวาบนสุดเพื่อสมัครสมาชิก

       1.2.2  คลิ๊ก Register with facebook เพื่อสมัครผ่านช่องทาง Facebook

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. กรอก Username รหัสผ่านเข้าระบบ และเลือกคำถามเพื่อความปลอดภัย พร้อมตอบคำถามให้ครบถ้วน

1.2.4  กด Update profile เพื่อเสร็จสิ้นรายการ

 

 

2.  การเข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล

       2.1.1  คลิ๊ก My Account/Sing in 

       2.1.2  กรอก Email หรือ Username พร้อมทั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

       2.1.3  ทำเครื่องหมายหน้า Remamber me เพื่อจดจำผู้ใช้งานในการเข้าระบบครั้งต่อไป หรือผ่านขั้นตอนนี้

       2.1.4  กด Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 เข้าสู่ระบบโดยผ่านช่องทาง Facebook

       2.2.1  คลิ๊ก My Account/Sing in 

       2.2.2  คลิ๊ก login with facebook เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

3. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.1.1  คลิ๊ก My Account/Sing in 

       3.1.2  คลิ๊ก Forgot password

       

 

 

 

 

 

 

 

       3.1.3  กรอก E-mail ที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ

       3.1.4  คลิ๊ก reset เพื่อล้างรหัสผ่านเดิมของคุณ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.1.5  รอซักครู่....ระบบจะส่งเรื่องไปที่ E-mail ของคุณ  และให้คุณยืนยันเรื่องรหัสผ่านจาก E-mail ของคุณ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.1.6  กรอกรหัสผ่านใหม่  พร้อมทั้งทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

       3.1.7  ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยที่ลูกค้าเคยตั้งไว้

       3.1.8  กด Submit เพื่อเสร็จสิ้นรายการ