• Dealer Tools of Jensen Tools

    Dealer Tools of Jensen Tools

    DATE: 19/01/2018 TIME: 19/01/2018

    เครื่องมือของ Jensen ได้กลายเป็น Supply Services ของ Stanley ร้านค้าครบวงจรสำหรับอุปกรณ์การผลิตที่หลากหลายเช่นการทดสอบและการวัดการบัดกรีแสงและการขยายรวมทั้งวัสดุต่างๆเช่นกาวบัดกรีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โซลูชั่นเคมีและวัสดุสำหรับ…